Dàn bài hiền tài là nguyên khí quốc gia? - Tìm kiếm

Dàn bài hiền tài là nguyên khí quốc gia?

1, Mở bài -Chủ nghĩa nhân văn là một nội dung xuyên suốt của văn học trung đại Việt Nam. -Tư tưởng nhân văn không chỉ thể hiện ở cảm hứng xót thương đồng cảm với số phận của con người mà còn biểu ... Xem thêm

Suy nghĩ về "hiền tài là nguyên khí của quốc gia"

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia” và vì sao hiền tài lại là nguyên khí quốc gia, hôm nay chúng ta hãy thử tìm hiểu về chân lý này và mối quan hệ của nó với vận mệnh nước nhà. Trước tiên, ... Xem thêm

Hướng dẫn soạn bài : Hiền tài là nguyên khí quốc gia

HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA THÂN NHÂN TRUNG I – KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Thân Nhân Trung (1418 – 1499), tên chữ là Hậu Phủ, người Yên Ninh, Yên Dũng, nay thuộc tỉnh Bắc Giang, ... Xem thêm

Soạn bài "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" - Thân Nhân Trung

Câu 1: Hiền tài có vai trò rất quan trọng đối với đất nước. Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khi suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Câu ... Xem thêm

Phân tích và nêu cảm nghĩ bài "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia"

Bài hiền tài là nguyên khí quốc gia được trích trong bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) do Thân Nhân Trung soạn năm 1484 thời Hồng Đức. Bài kí này được khắc đá hiện ... Xem thêm

Ý nghĩa câu nói: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Bài 2)

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia” và vì sao hiền tài lại là nguyên khí quốc gia, hôm nay chúng ta hãy thử tìm hiểu về chân lý này và mối quan hệ của nó với vận mệnh nước nhà. Trước tiên, ... Xem thêm

Ý nghĩa câu nói: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Rõ ràng từ xưa ông cha ta đã từng quan niệm nguyên ... Xem thêm

Nghị luận xã hội ‘Hiền tài là nguyên khí quốc gia’

Thế hệ ngày nay, chắc nhiều người biết Thân Nhân Trung viết bài văn cho tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu, ông ghi nhận về trí thức “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước ... Xem thêm

Ý nghĩa câu nói Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Bài 1: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Rõ ràng từ xưa ông cha ta đã từng quan ... Xem thêm

Đọc hiểu Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

I - Gợi dẫn 1. Tác phẩm Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ ba là bài kí về khoa thi tiến sĩ đầu tiên được dựng bia tại Văn Miếu – Quốc Tử ... Xem thêm

Nghị luận xã hội 'Hiền tài là nguyên khí quốc gia'

Theo tôi hiểu, hiền tài là nguyên khí của quốc gia, đấy chính là khát vọng của cả dân tộc. Nếu nói theo nghĩa đen của Đông y, “nguyên khí” không mùi, không màu, không vị nhưng con người ... Xem thêm

Loading...