Dàn bài hiền tài là nguyên khí quốc gia? - Tìm kiếm

Dàn bài hiền tài là nguyên khí quốc gia?

1, Mở bài -Chủ nghĩa nhân văn là một nội dung xuyên suốt của văn học trung đại Việt Nam. -Tư tưởng nhân văn không chỉ thể hiện ở cảm hứng xót thương đồng cảm với số phận của con người mà còn biểu ... Xem thêm

Hướng dẫn soạn bài : Hiền tài là nguyên khí quốc gia

HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA THÂN NHÂN TRUNG I – KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Thân Nhân Trung (1418 – 1499), tên chữ là Hậu Phủ, người Yên Ninh, Yên Dũng, nay thuộc tỉnh Bắc Giang, ... Xem thêm

Soạn bài "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" - Thân Nhân Trung

Câu 1: Hiền tài có vai trò rất quan trọng đối với đất nước. Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khi suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Câu ... Xem thêm

Nghị luận xã hội ‘Hiền tài là nguyên khí quốc gia’

Thế hệ ngày nay, chắc nhiều người biết Thân Nhân Trung viết bài văn cho tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu, ông ghi nhận về trí thức “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước ... Xem thêm

Nghị luận xã hội 'Hiền tài là nguyên khí quốc gia'

Theo tôi hiểu, hiền tài là nguyên khí của quốc gia, đấy chính là khát vọng của cả dân tộc. Nếu nói theo nghĩa đen của Đông y, “nguyên khí” không mùi, không màu, không vị nhưng con người ... Xem thêm

Dàn bài hiền tài là nguyên khí quốc gia?

1, Mở bài -Chủ nghĩa nhân văn là một nội dung xuyên suốt của văn học trung đại Việt Nam. -Tư tưởng nhân văn không chỉ thể hiện ở cảm hứng xót thương đồng cảm với số phận của con người mà còn biểu ... Xem thêm

Nghị luận xã hội Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Thế hệ ngày nay, chắc nhiều người biết Thân Nhân Trung viết bài văn cho tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu, ông ghi nhận về trí thức “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước ... Xem thêm

soạn bài “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” của Thân Nhân Trung

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Thân Nhân Trung (1418 – 1499), tên chữ là Hậu Phủ, người Yên Ninh, Yên Dũng, nay thuộc tỉnh Bắc Giang, đỗ tiến sĩ năm 1469. Thân Nhân Trung từng là Tao đàn Phó Nguyên suý ... Xem thêm

Nghị luận xã hội Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Thế hệ ngày nay, chắc nhiều người biết Thân Nhân Trung viết bài văn cho tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu, ông ghi nhận về trí thức “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh ... Xem thêm

Soạn bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Soạn bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia – Thân Nhân Trung Xem thêm

Nghị luận về tư tưởng Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Đề bài:Nghị luận về tư tưởng Hiền tài là nguyên khí quốc gia Xem thêm

Loading...