Cách tách chuỗi trong Excel - Hay nhất

Cách tách chuỗi trong Excel

Trong Excel khi làm việc với chuỗi kí tự có rất nhiều trường hợp phải tách chuỗi kí tự mới sử dụng được dữ liệu mà số lượng dữ liệu cần tách khá lớn, nếu đơn thuần làm thủ công bằng tay tốn rất nhiều thời gian và công sức. Bài viết dưới đây hướng dẫn tới các bạn cách tách chuỗi trong Excel.

Dưới đây là các bài hay nhất mà chúng tôi đã mất nhiều công tổng hợp để các bạn tham khảo. Các bạn click vào link màu xanh để xem bài đầy đủ từng bài nhé.

Cho mình hỏi cách tạo Macro trong excel

Chào các bạn mình có một số thắc mắc về Macro trong excel. Các bạn giúp mình nhé: - Làm sao tạo được một macro trong excel. - Sub và Function khác nhau như thế nào, mình có một số ví dụ ...

CÁCH CÀI PASSWORD TRONG EXCEL

Cả nhà cho mình hỏi làm thế nào để đặt pass ( bảo mật) cho 1 file cel dữ liệu, và 1 sheet . Trong 1 sheet đó có công thức thì làm thế nào bảo vệ được công thức đó không bị sửa hay xoá nhỉ. ...

Cách tạo Menu trong Excel

Nếu có nhiều sheet trong Excel, bạn muốn chọn sheet cần tìm mà không phải tìm dưới sheettab thì bạn tạo một menu rồi gán vào các sheet và sử dụng. Bạn tạo 1 form trong trong visualBasic ...

Chủ đề: hỏi về cách dùm hàm trong excel

bình thường thì mình dùng như thế này là nó ra tên Tỉnh. =VLOOKUP(E2,TINH,2) Nhưng bây giờ cái E2 dữ liệu nó kô ở bên trái nữa mà nó ở bên phải, thì mình dùng như thế nó kô ra, mình đã ...

Hỏi về cách in ấn trong Excel

Tôi có 1 bảng như thế này (Bảng 1): Bây giờ tôi muốn in một đoạn (Tôi chọn một vùng và dùng print selection), giả sử tôi in vùng như vùng đánh dấu dưới đây (Bảng 2): Khi tôi chọn vùng đó ...

Làm cách nào để đảo chuỗi trong excel

Em có một vấn đề muốn hổi các bác trên GPE. Ở ô bất kỳ em đánh chuỗi họ tên VD: A1="Nguyen Van A". đổi thành B1="A Van Nguyen" có cách nào không các bác. Em xin cảm ơn! Thảo luận 2 ...

Tách chuỗi trong cột làm 2 hoặc 3 cột

Nhờ các cao thủ xử lý hộ em cái này, em có 1 cột mà muốn tách nó thành 2 cột hoặc 3 cột như trong file đính kèm thì phải dùng công cụ nào? Thảo luận 2 ...

Hướng dẫn tììm kiếm, tách chữ trong excel

xin chào các tiền bối trong diễn đàn! em là thành viên mới của diễn đàn. em gặp một TH mà chưa biết giải quyết thế nào, post câu hỏi lên đây mong các tiền bối chỉ giáo. em có 1 bảng thu - ...

Hỏi về cách tính tuổi trong Excel !!!

Hôm nay mình làm bài excel nhưng đang bí chỗ này !!! Kì lắm mình đã tham khỏa trên google rùi nhưng vẫn ko làm được !!! VD: ô C3 3/30/1993 là ngày tháng năm sinh !!! Mình muốn tính tuổi và ...

Tìm Chuỗi Trong Excel

ví dụ em có các cột sau dafnd haha dfadfa dfdf haha fgsfgs fernfienrfienrfeir fgnsng haha hdrthd hrsgse haha gnfdig dsfndfnainfef gfgnserjgrgserg em muốn lọc ra những dòng ...

Hỏi cách sắp xếp trong excel

Mình có 2 file danh sách diện tích 2năm của 1 thôn, các tên trong 2file đó không hoàn toàn giông nhau (có thêm vào, bớt đi), không cùng số thứ tự. Bây giờ mình muốn tìm chênh lệch diện tích ...

Hỏi? Lọc dữ liệu trùng một cách tương đối trong excel?

Chào a/c trên diễn đàn. Em có một câu hỏi muốn nhờ anh chị giúp. Em có một bảng dữ liệu như sau , 1 danh sách các forum. Vì nó chỉ trùng tên domail (khoảng 20 từ đầu tiên trong ...

Giúp trộn thư trong excel và tách tỉnh trong excel.

Trước tiên xin gửi lời chào tới toàn thể thành viên trong giải pháp excel. Hiện nay tôi có 2 việc liên quan tới excel mà không biết làm thế nào, ai biết chỉ giúp xin cảm ơn nhiều. 1. Tôi ...

Cách sắp xếp trong excel

Chào các bạn, Mình không biết làm thế nào để sắp xếp ngày công theo thứ tự tăng dần (hoặc giảm dần), mình gửi file đính kèm các bạn xem và giúp mình nhé. Cảm ơn. Thảo luận 2 ...

Ghép chuỗi trong excel

Chào các bác, e gặp vấn đề thế này ạ E có nhiều chuỗi số, mỗi chuỗi nằm trong 1 cell, các chuỗi bắt đầu bằng 1 chuỗi con cho trc VD :4E 3C 4D . Tuy nhiên trong các chuỗi này, có chuỗi ko ...

Loading...

Mot so ham su dung khi tach chuoi ki tu:

- Left: Ham thuc hien lay phan chuoi con nam ben trai phan chuoi goc

- Right: Ham thuc hien lay phan chuoi con nam ben phai phan chuoi goc

- Mid: Ham thuc hien lay phan chuoi con nam o giua cua chuoi goc

Cu phap:

- LEFT(text,[num_char])

- RIGHT(text,[num_char])

- MID(text,start_num, num_char)

Trong do:

+ text: Chuoi ki tu goc chua chuoi can cat

+ num_char: so ki tu can cat.

+ start_num: vi tri can bat dau lay chuoi ki tu con.

De tach chuoi ki tu co rat nhieu cach:

- Su dung ham cat chuoi left, right, mid ket hop tinh nang thay the trong Excel.

- Su dung ham left, right, mid, …. Ket hop 1 so ham tim kiem xac dinh vi tri trong Excel.

O 2 vi du duoi day huong dan chi tiet toi cac ban cach tach chuoi trong Excel ung dung nhieu trong thuc te hien nay.

Vi du 1: Tach truong ho va ten thanh 3 truong rieng re: ho, ten lot va ten

Buoc 1: Copy toan bo du lieu cot ho va ten sang cot ten:

Copy toan bo du lieu cot ho va ten sang cot ten

Buoc 2: Boi den toan bo du lieu trong cot Ten -> nhan to hop phim Ctrl + H nhap noi dung nhu sau:

- Muc Find what: nhap ki tu “*” va dau cach.

- Muc Replace with: De trong

Nhan Replace all de thuc hien thay the toan bo ki tu truoc dau cach bang ki tu trang:

Trong muc Find what nhap ki tu “*” va dau cach

Buoc 3: Hop thoai thong bao xuat hien da thay the kich chon OK:

Hop thoai thong bao xuat hien da thay the kich chon OK

Ket qua da lay duoc ten tu cot ho va ten:

Ket qua da lay duoc ten tu cot ho va ten

Buoc 4: Lay gia tri ho va ten tu cot ho va ten bang cach nhap cong thuc: = LEFT(C6,LEN(C6)-LEN(G6)-1)

Lay gia tri ho va ten tu cot ho va ten

Nhan Enter duoc ket qua:

Nhan Enter duoc ket qua

Buoc 5: Sao chep toan bo cot ho vua lay duoc dan sang cot ten lot, chu y trong qua trinh dan sang cot ten lot thuc hien chuot phai chon dan theo kieu gia tri nhu hinh:

Sao chep toan bo cot ho vua lay duoc dan sang cot ten lot

Buoc 6: Thuc hien tuong tu nhu cot ten de lay gia tri ten lot bang cach su dung tinh nang replace trong Excel:

Thuc hien tuong tu nhu cot ten de lay gia tri ten lot

Ket qua lay duoc gia tri ten lot tu cot ho:

Ket qua lay duoc gia tri ten lot tu cot ho

Buoc 7: Lay gia tri cho cot ho.

- Tao them 1 cot ben canh cot Ho tai o can lay gia tri ho nhap cong thuc: = LEFT(E6,LEN(E6)-LEN(G6)-1)

Tai o can lay gia tri ho nhap cong thuc = LEFT(E6,LEN(E6)-LEN(G6)-1)

Nhan Enter -> sao chep cong thuc cho cac gia tri con lai duoc ket qua:

Nhan Enter va sao chep cong thuc cho cac gia tri con lai

Buoc 8: Thuc hien sao chep va paste lai gia tri cot ho theo gia tri -> thuc hien xoa bo cot ho thua ngoai cung (chu y neu khong copy va dan lai theo kieu gia tri cho cot Ho khi xoa cot ho thua se bao loi)

Thuc hien sao chep va paste lai gia tri cot ho theo gia tri

Ket qua ban da tach 3 truong ho, ten lot va ten tu cot ho va ten. Day la cach nhanh va giup ban tiet kiem thoi gian va cong suc khi can tach chuoi ho va ten:

Ket qua da tach 3 truong ho, ten lot va ten tu cot ho va ten

Vi du 2: Tu gia tri khi nhap vat tu tach chuoi ki tu thanh 2 phan ten san pham va xuat xu.

- O bai nay khi nhap vat tu gom ten vat tu va xuat xu cach nhau boi dau gach ngang. De thuc hien tach chuoi su dung 2 ham Left va Right. Tuy nhien vi moi vat tu co ten va do dai khac nhau nen khong biet truoc so ki tu can lay trong ham Left va Right:

Nhap vat tu gom ten vat tu va xuat xu cach nhau boi dau gach ngang

- Vi trong tat ca gia tri nhap vat tu gom ten vat tu va xuat xu co cach nhau boi dau gach ngang can cu dau gach ngang de xac dinh so ki tu can lay cho ham Left va Right bang cach su dung ham Find.

Cach tach ten san pham va xuat xu san pham thuc hien cac buoc sau:

Buoc 1: Tai o can lay ten san pham nhap cong thuc: =LEFT(C6,FIND(“-“,C6)-1)

Tai o can lay ten san pham nhap cong thuc =LEFT(C6,FIND(“-“,C6)-1)

Buoc 2: Nhan Enter da lay duoc ten san pham tu vat tu da nhap:

Nhan Enter da lay duoc ten san pham tu vat tu da nhap

Buoc 3: Sao chep cong thuc cho cac gia tri con lai duoc ket qua:

Sao chep cong thuc cho cac gia tri con lai duoc ket qua

Buoc 4: Tai o can lay xuat xu cua vat tu nhap cong thuc: =RIGHT(C6,LEN(C6)-FIND(“-“,C6))

Tai o can lay xuat xu nhap cong thuc =RIGHT(C6,LEN(C6)-FIND(“-“,C6))

Buoc 5: Nhan Enter -> sao chep cong thuc cho cac gia tri con lai duoc ket qua:

Sao chep cong thuc cho cac gia tri con lai

Nhu vay voi cac buoc don gian ban da co the tach rieng ten san pham va xuat xu tu ma vat tu da nhap:

Tach rieng ten san pham va xuat xu tu ma vat tu da nhap

Tren day la huong dan chi tiet cach tach chuoi trong Excel dua tren cac vi du cu the. Chuc cac ban thanh cong!