Soạn bài Thuế máu - Tìm kiếm

Soạn bài Thuế máu

( Trích Bản án chế độ thực dân Pháp – Nguyễn Ái Quốc) I. VỀ TÁC PHẨM Văn bản này được trích từ chương I cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp – một tác phẩm chính luận của Nguyễn Ái ... Xem thêm

Hướng dẫn soạn bài : ĐỔNG MẪU

ĐỔNG MẪU (Trích tuồng Sơn Hậu ) I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Tuồng là loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc ta, phát triển mạnh vào cuối thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX. Sơn Hậu là tác phẩm ... Xem thêm

Soạn bài Thuế máu

( Trích Bản án chế độ thực dân Pháp – Nguyễn Ái Quốc) I. VỀ TÁC PHẨM Văn bản này được trích từ chương I cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp – một tác phẩm chính luận của Nguyễn Ái ... Xem thêm

Soạn bài Đổng Mẫu

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Tuồng là loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc ta, phát triển mạnh vào cuối thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX. Sơn Hậu là tác phẩm thuộc thể loại tuồng – một thể loại sân khấu dân ... Xem thêm

Soạn bài Thuế Máu

Soạn bài Thuế Máu Xem thêm

Cảm nghĩ của em về nổi đau nhân dân trong bài Thuế Máu

Đề: Cảm nhận của em về nỗi đau khổ của nhân dân ta trong bài: ‘THUẾ MÁU’ của Nguyễn Ái Quốc qua bài viết luận rất sâu sắc này. Xem thêm

Phân tích bài Thuế máu trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc

Bản án chế độ thực dân Pháp của lãnh tụ cách mạng Nguyễn Ái Quốc được viết bằng tiếng Pháp, xuất bản tại Pa-ri năm 1925 và xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam năm 1946. Tác phẩm gồm ... Xem thêm

Soạn bài: Thuế máu

Đọc – hiểu văn bản Xem thêm

Hướng dẫn soạn bài : ĐỔNG MẪU

Hướng dẫn soạn bài : ĐỔNG MẪU Xem thêm

Soạn bài Đổng Mẫu (trích Sơn Hậu)

Soạn bài Đổng Mẫu (trích Sơn Hậu) I. Tìm hiểu chung – Thể loại: tuồng kịch hát – là một sân khấu dân gian truyền thống của văn hóa Việt Nam. – Đổng Mẫu là một tác phẩm văn học dân gian. – Một số đặc điểm về loại tuồng truyền thống: gồm có hai bộ phận: • Tuồng cung đình: mang tính chất bác học. • Tuồng hài: gắn với sinh hoạt dân gian. • Đây là một loại hình sân khấu có sự kết hợp của nhiều yếu tố như âm nhạc, tiếng hát, lời nói, trang phục… • Nội ... Xem thêm

Phân tích bài Thuế máu trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc

Đề làm: Phân tích - Bình luận bài Thuế máu trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc Xem thêm

Loading...